KTA forside

Bonus

I disse dage udsendes der bonus for hver køreelev, man i 2016 selv har instrueret. Beløbet er 35 kr.(43,75 kr. incl. moms) pr elev, der enten har været på manøvrebane eller på køreteknisk kursus. Afregningen sker i form af en kreditnota, der så kan fratrækkes i den førstkommende faktura fra KTA-Vejle. Det er bestyrelsens hensigt, at såfremt der er økonomisk råderum til det i indeværende år og senere, så vil denne bonusafregning fortsætte.

Vigtigt!  Ny dato for generalforsamling

Ny dato for generalforsamling i KTA-Vejle er fredag den 31. marts 2017 kl. 1430 på selskabets adresse. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at regnskabet for 2016 skulle vedhæftes indkaldelsen samt at enkelte andelshavere ikke har modtaget indkaldelsen rettidigt. Der rådes der nu bod på. Ny indkaldelse med regnskab udsendes snarest. Bestyrelsen håber, at så mange som muligt vil møde op. Der vil blive serveret et let traktement.

Booking

Indtil videre skal du booke i det nuværende system. Det kommer du frem til ved at klikke på “Booking” nederst i højre hjørne. Du vil modtage besked om, hvornår kun det nye bookingssystem skal anvendes. Det kommer du frem til ved at klikke på “Booking” i øverste line. Det er det gamle system, der er gældende indtil videre.


Hos KTA tilbyder vi kurser til både bil, motorcykel og trailer/campingvogn

Her kan du se, hvad KTA Vejle kan tilbyde:

Du finder Vejle & Omegns Køreteknisk Anlæg lidt syd for Vejle.

Mere om KTA Vejle og personerne bag.